OMI Srl

Raising the standards

Slogan

...

Tubi


  • Tubo alluminio 3m
  • Tubo alluminio 5m
  • Curva as "S"
Tubo alluminio 3m
Verga da 3 metri
Codice ØD S L
mm mm m
09A.PIP3.020 20 1,5 3
09A.PIP3.025 25 1,5 3
09A.PIP3.032 32 1,5 3
09A.PIP3.040 40 1,5 3
09A.PIP3.063 63 2 3
Ø80, Ø110 e Ø160 disponibili su richiesta
Tubo alluminio 5m
Verga da 5 metri
Codice ØD S L
mm mm m
09A.PIP5.020 20 1,5 5
09A.PIP5.025 25 1,5 5
09A.PIP5.032 32 1,5 5
09A.PIP5.040 40 1,5 5
09A.PIP5.063 63 2 5
09A.PIP5.080 80 2,25 5
09A.PIP5.110 110 2,5 5
09A.PIP5.160 158 3,5 5
Curva as "S"
Codice ØD S L H A
mm mm mm mm
09A.PIPS.020 20 1,5 415 150 40°
09A.PIPS.025 25 1,5 470 160 40°